Tijdens een serie privélessen van zo’n 40–50 minuten werk je, aan de hand van een lichte vorm van aanraking en verbale instructies, aan het hervinden van een vrijere balans en coördinatie in het bewegen.

Je werkt onder meer aan het herkennen van je eigen spanningspatronen en aan het loslaten daarvan. Aan de hand van eenvoudige alledaagse activiteiten zoals staan, zitten, lopen en liggen worden de basisprincipes aangeleerd die tevens van toepassing zijn op andere activiteiten. 

Er kan in de lessen aandacht worden besteed aan meer specifieke activiteiten zoals werken achter een computer, huishoudelijke taken, het bespelen van een instrument, sporten, spreken et cetera.

De hoeveelheid lessen is afhankelijk van ieders individuele behoeften en omstandigheden. Na enkele sessies heb je de basistechnieken en inzichten onder de knie en is het de bedoeling dat je dit in je dagelijks leven integreert.


Het eerste wat we moeten integreren is de mogelijkheid om bewust de inspanning te breken en om de spanning te stoppen, waardoor ons systeem rust krijgt en de mogelijkheid van een vrijere beweging in het algemeen.


Je leert in een reeks lessen om in je omgeving te bewegen zonder lichamelijke pijn en met meer vertrouwen en steun van ons eigen lichaam en geest.